1- Türkiye Asfalt Endüstrisinin Durum Değerlendirmesi

2- Asfalt Üstyapıların Performansı ve Durabilitesi
     • Asfalt yapımında kullanılan bitümlü bağlayıcılar ve agregalar
     • Asfalt karışımlar
     • Asfalt kaplamalar (üstyapı dizaynı ve performans analizleri, arazi performans deneyleri - tahribatsız deneyler)

3- Asfalt Üretiminde ve Uygulamasında Yenilikler
     • Yeni malzemeler
     • Yeni karışım tipleri
     • Yeni makine ve ekipmanlar
     • Yeni üretim ve uygulama teknikleri

4- Üstyapı Yönetimi, Bakımı ve Onarımı
     • Üstyapı yönetim sistemi
     • Üstyapı yüzey özellikleri
     • Bakım-onarım malzemeleri ve teknikleri (ince yüzey kaplamalar, yama, çatlak dolgu, geosentetikler)
     • Asfalt yollarda kış bakımı

5- Asfaltta Geri Kazanım
     • Asfaltın geri kazanımında; katkılar, karışım dizaynı, üretim ve uygulama teknikleri ile kaplama performansı
     • Atık malzemeler ile marjinal malzemelerin asfalt karışımlarda kullanılması ve performansı

6- Asfalt Üretim ve Uygulamalarında Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi
     • Kalite kontrol ve güvence sistemleri (kalite yönetimi, sertifikasyon)
     • İlgili mevzuat, standart ve şartnameler
     • Mesleki eğitim ve sertifikasyon

7- Sağlık, Güvenlik ve Çevre
     • Kaynak kullanımı (agrega ocakları, maden kanunu kapsamında agrega ocakları)
     • Asfalt üretim ve uygulamasında sağlık ve güvenlik riskleri ve alınan tedbirler
        - Emisyonlar
        - İş kazaları, iş yeri güvenliği
        - Trafik güvenliği (asfalt kaplamalarda kayma direnci, ışık yansımaları)
        - Yüzey drenajı, geometrik standartlar
     • Çevresel riskler ve alınan tedbirler
        - Asfalt üretim ve uygulamalarının iklim değişikliğine etkileri
        - İlgili mevzuatlar (hava kirliliği, atıkların yönetimi, gürültü kirliliği)