SEMPOZYUM TARİHİ VE YERİ
7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da yapılacaktır.


BİLDİRİLER
Kongreye belirtilen konularda hazırlanan ve Bilim Kurulunca uygun görülen bildiriler kabul edilecektir. Bildiri yazım kuralları www.asfaltsempozyumu.org adresinden temin edilebilir. Bildiriler aynı web sitesinden on-line olarak gönderilecektir. Bildiri göndermek için son başvuru tarihi 11 Eylül 2017'ye kadar uzatılmıştır.

Bildiri yazım esasları için tıklayınız.

Bildiri gönderimi için tıklayınız.

SERGİ
Sempozyum sırasında asfalt üretici ve uygulayıcıları ile malzeme ve ekipman tedarikçilerinin yer alacağı bir sergi düzenlenecektir. Kısıtlı sayıdaki sergi alanı için yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılacak olup, detaylar için YTMK ile iletişime geçilmelidir.

KAYIT
Sempozyuma belirli sayıda dinleyici kabul edilebileceğinden katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan Elektronik Katılım Formunu doldurarak gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için en kısa sürede online olarak göndermeleri gerekmektedir.

Elektronik Katılım Formu


SEMPOZYUM TAKVİMİ

11 Eylül 2017 : Bildirilerin gönderilmesi için son tarih
2 Ekim 2017  : Bildiri inceleme sonuçlarının duyurulması
20 Kasım 2017 : Sergi için son başvuru
29-30 Kasım 2017 : Sempozyum ve Sergi