SEMPOZYUM TARİHİ VE YERİ
7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da yapılacaktır.


BİLDİRİLER
Sempozyuma belirtilen konularda hazırlanan ve Bilim Kurulunca uygun görülen bildiriler kabul edilecektir. Bildiri gönderim sistemi kısa süre içerisinde açılacaktır.

SERGİ
Sempozyum sırasında asfalt üretici ve uygulayıcıları ile malzeme ve ekipman tedarikçilerinin yer alacağı bir sergi düzenlenecektir. Kısıtlı sayıdaki sergi alanı için yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılacak olup, detaylar için YTMK ile iletişime geçilmelidir.

KAYIT
Seminere belirli sayıda dinleyici kabul edilebileceğinden katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan Elektronik Katılım Formunu doldurarak gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için en kısa sürede online olarak göndermeleri gerekmektedir.

Elektronik Katılım Formu


SEMPOZYUM TAKVİMİ

21 Ağustos 2017   : Bildirilerin gönderilmesi için son tarih
18 Eylül 2017  : Bildiri inceleme sonuçlarının duyurulması
20 Kasım 2017 : Sergi için son başvuru
29-30 Kasım 2017 : Sempozyum ve Sergi